Integrovaná strategie bezpečnosti města orlová

Pro strategickou oblast bezpečnost byla na základě smlouvy z února 2018 zpracována Integrovaná strategie bezpečnosti, jejíž realizací se bude zabývat společnost ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

Dne 17.9.2018 byla Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová schválená Zastupitelstvem města Orlová.

Předmět a cíl integrované strategie bezpečnosti

 Předmětem plnění bylo zpracování Integrované strategie bezpečnosti města – včetně protidrogové strategie a preventivních programů zaměřených na snižování kriminality. Cílem integrované strategie bezpečnosti města bylo vytvoření komplexního analytického a koncepčního materiálu zabývajícím se komplexně problematikou bezpečnosti a kriminality a jejich řešením na území města Orlové.

 

Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová ZDE

Akční plán - Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová ZDE