Aktuality

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE MĚSTA - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Komunikační strategie města Orlová. Pomocí tohoto výzkumu máte možnost pojmenovat problémy města, vyjádřit představy o něm a definovat směr, kterým by se mělo do budoucna ubírat.

ČÍST VÍCE

ZAČÍNÁME - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ LUTYNI, 4. ČÁST

Záměrem je regenerace veřejných prostor sídliště V. etapy. Tato etapa navazuje na předchozí části Regenerace panelového sídliště.

ČÍST VÍCE

MÁME HOTOVO - DO "LETŇÁKU" NA KOLE

V letošním roce byly občany města vybrány 3 vítězné projekty v rámci participativního rozpočtu. Jedním z nich byl i projekt s názvem Do "Letňáku" na kole, který je již dokončen.

ČÍST VÍCE

MÁME HOTOVO - ZAHRADA MŠ 1268 V ORLOVÉ V PŘÍRODNÍM STYLU

Děti z mateřinky v ulici 1. máje, která je odloučeným pracovištěm mateřské školy K. Dvořáčka, čekalo po prázdninách krásné překvapení.

ČÍST VÍCE

ZAČÍNÁ BOURÁNÍ PRŮCHODU MEZI ÚŘADEM A SPOŘITELNOU

Od pondělí 20. září 2021 budou v souvislosti s výstavbou náměstí zahájeny bourací práce v průchodu mezi městským úřadem a Českou spořitelnou.

ČÍST VÍCE

REALIZUJEME - REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V AREÁLU LETNÍHO KINA "KULTURA ZA KAŽDÉHO POČASÍ II"

Dne 9.9.2021 započala Revitalizace prostranství v areálu letního kina "Kultura za každého počasí II". V areálu budou provedeny stavební úpravy stávajících teras.

ČÍST VÍCE

ZAČÍNÁME - OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE NA UL. VÁCLAVSKÁ V ORLOVÉ-PORUBĚ

V průběhu měsíce září budou zahájeny práce na stavbě " Oprava povrchu na ul. Václavská v Orlové-Porubě.

ČÍST VÍCE

ZAČÍNÁME - REKONSTRUKCE CHODNÍKU NA UL. POLNÍ

Dne 18.8.2021 započne rekonstrukce chodníku, který se nachází na pravé straně podél ul. Polní.

ČÍST VÍCE

ZAČÍNÁME - ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání cca 2.200 žáků celkem pěti základních škol zřizovaných městem Orlová v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodních věd a doplňkově také práce s digitálními technologiemi, a ...

ČÍST VÍCE

ZAČÍNÁME - ZATEPLENÍ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČP. 958

Dnešním dnem započala realizace energetických úspor v objektu Domu dětí a mládeže Orlová.

ČÍST VÍCE

MÁME HOTOVO - ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ A JÁ VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Děti ze základní a mateřské školy s polským vyučovacím jazykem v ulici Lutyňská v Orlové-Lutyni se radují z nových prvků na zahradě. Tu se podařilo dovybavit v přírodním stylu, a tak teď může sloužit také jako přírodní učebna.

ČÍST VÍCE

ZNÁME VÍTĚZE - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2021

Pro svého favorita mohli občané města s trvalým pobytem na území města Orlové starší 15 let hlasovat v období od 3.5.-23.5.2021.

ČÍST VÍCE

OPRAVUJE SE RETARDÉR NA ULICI DĚTMAROVICKÉ

Ve středu 9. června 2021 začala v ulici Dětmarovická v Orlové-Lutyni (V. etapa) oprava poškozeného retardéru. Práce budou probíhat do 28. června 2021.

ČÍST VÍCE

ZAČÍNÁME - ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ A JÁ VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Tato zahrada obklopuje základní školu a mateřskou školu s polským vyučovacím jazykem Orlová, na ulici Lutyňské 400, v Orlové Lutyni.

ČÍST VÍCE

ZAČÍNÁME - ZATEPLENÍ ZŠ U KAPLIČKY 959, 3. ČÁST

Dne 7.6.2021 započne 3. část realizace energetických úspor ZŠ u Kapličky 959 v Orlové - Lutyni.

ČÍST VÍCE

Stránkování: