Aktuality

30. říjen 2019

KONCEPCE SMART CITY ORLOVÁ

Dne 10.9.2019 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou CityOne s.r.o. na zpracování Koncepce Smart city Orlová - rozvojové strategie města. V současné době dochází k tvorbě analytické části, kdy se analyzují data, která má město k dispozici.

Celý článek

25. říjen 2019

MÁME HOTOVO - ZAČÍNÁME S LEZENÍM

V rámci tohoto projektu došlo k rozšíření nabídky volnočasových aktivit se zaměřením na děti a mládež. Byly instalovány sestavy lezeckých balvanů s chyty s různou obtížností zdolání cesty.

Celý článek

31. července 2019

ORLOVÁ JAKO ÚSPĚŠNÝ ŽADATEL O DOTACI

Město Orlová je opět úspěšným žadatelem o dotace. Odbor rozvoje a investic Městského úřadu v Orlové, který má v náplni své činnosti podávání žádostí o dotace, podal v roce 2018 celkem 16 žádostí, z tohoto počtu bylo 12 schváleno k realizaci.

Celý článek

03. července 2019

MÁME HOTOVO

Dne 4.7.2019 bude zprovozněno nových 37 parkovacích míst za bytovými domy č.p. 854-858 v Orlové-Lutyni.

Celý článek

02. července 2019

NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA

Dne 8.7.2019 bude zahájena stavba s názvem „Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydultowská v Orlové-Lutyni “.

Celý článek
Stránkování: