Aktuality

24. března 2020

ZA SPORTEM NA KOLE

V prvním ročníku participativního rozpočtu podal občan města návrh na pořízení cykloboxů. Při hlasování občany města se tento návrh mezi vítězné projekty nedostal.

Celý článek

18. března 2020

MÁME HOTOVO - PSÍ HŘIŠTĚ

V minulém roce byl zahájen 1. ročník participativního rozpočtu. Prostřednictvím hlasování bylo rozhodnuto o 4 vítězných projektech. Jedním z nich byl projekt s názvem Psí hřiště.

Celý článek

30. říjen 2019

KONCEPCE SMART CITY ORLOVÁ

Dne 10.9.2019 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou CityOne s.r.o. na zpracování Koncepce Smart city Orlová - rozvojové strategie města. V současné době dochází k tvorbě analytické části, kdy se analyzují data, která má město k dispozici.

Celý článek

25. říjen 2019

MÁME HOTOVO - ZAČÍNÁME S LEZENÍM

V rámci tohoto projektu došlo k rozšíření nabídky volnočasových aktivit se zaměřením na děti a mládež. Byly instalovány sestavy lezeckých balvanů s chyty s různou obtížností zdolání cesty.

Celý článek

31. července 2019

ORLOVÁ JAKO ÚSPĚŠNÝ ŽADATEL O DOTACI

Město Orlová je opět úspěšným žadatelem o dotace. Odbor rozvoje a investic Městského úřadu v Orlové, který má v náplni své činnosti podávání žádostí o dotace, podal v roce 2018 celkem 16 žádostí, z tohoto počtu bylo 12 schváleno k realizaci.

Celý článek
Stránkování: