ZAČÍNÁME - ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Publikováno: 4.8.2021

V současné době byla zahájena akce s názvem "Zvýšení kvality infrastruktury základních škol".

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání cca 2.200 žáků celkem pěti základních škol zřizovaných městem Orlová v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodních věd a doplňkově také práce s digitálními technologiemi, a posílit tak jejich dovednost aplikovat teoretické znalosti při praktické výuce, a to vytvořením kvalitního zázemí pro výuku umožňujícího využívat ve výuce interaktivní prvky a moderní výukové materiály a pomůcky v souladu s individuálními potřebami žáků, rozvíjet zároveň jejich schopnost mluveného a psaného projevu a porozumění cizímu jazyku, schopnost řešit praktické úkoly a využívat pokročilé digitální nástroje a obsah.

Realizace tohoto projektu je složena ze 4 částí:

1)„STAVEBNÍ PRÁCE“

Předmětem akce jsou stavební práce zahrnující výstavbu dvou nových venkovních učeben pro výuku přírodních věd a kompletní rekonstrukci a stavební úpravy vnitřních prostor stávajících pěti jazykových učeben a tří učeben přírodních věd určených pro vzdělávání žáků. Nově vybudované budou následující odborné učebny v pěti zapojených základních školách:

Multimediální jazyková učebna s kapacitou 20 žáků (ZŠ K. Dvořáčka 1230)

•           Multimediální přírodovědná učebna s kapacitou 16 žáků (ZŠ K. Dvořáčka 1230)

•           Multimediální jazyková učebna s kapacitou 30 žáků (ZŠ Ke Studánce 1050)

•           Venkovní učebna přírodních věd s kapacitou 30 žáků (ZŠ Ke Studánce 1050)

•           Multimediální jazyková učebna s kapacitou 16 žáků (ZŠ Mládí 726)

•           Multimediální přírodovědná učebna s kapacitou 16 žáků (ZŠ Mládí 726)

•           Multimediální jazyková učebna s kapacitou 30 žáků (ZŠ Školní 862)

•           Multimediální přírodovědná učebna s kapacitou 30 žáků (ZŠ Školní 862)

•           Multimediální jazyková učebna s kapacitou 16 žáků (ZŠ U Kapličky 959)

•           Venkovní učebna přírodních věd s kapacitou 30 žáků (ZŠ U Kapličky 959)

Současně bude vybudováno bezbariérové zázemí (WC) ve čtyřech základních školách. Součástí projektu jsou také úpravy zeleně, spočívající ve výsadbě izolační zeleně u vybudované venkovní učebny – altánu u ZŠ Ke Studánce 1050.

2) POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ

Jedná se o dodávku, montáž a instalaci počítačové a jiné multimediální techniky do rekonstruovaných učeben a instalovány multilicenční výukové programy.

Počítače žáků jsou propojeny s počítačem učitele, který je vybaven softwarem k výuce i ovládání jednotlivých PC žáků (zobrazení obrazovky, komunikace s jednotlivci, testování a vyhodnocení apod.). Dále bude instalována tabule a projektorem s interaktivním systémem s keramickým povrchem určeným k projekci, popisovatelná plocha stíratelnými fixy a tekutými křídami.

3) NÁBYTEK

Do učeben budou dodány učitelské katedry a židle, žákovské stoly vč. židlí a lavic, uzamykatelné kontejnery, přídavné stoly, policové skříně, nízké skříňky, poličky a odkládací stěna s háčky, elektrické rolety, obložení stěn a otěrové lišty.

4) UČEBNÍ POMŮCKY

V rámci projektu budou pořízeny učební pomůcky - např. virtuální elektrolaboratoř, fyzikální laboratoř, keramická tabule, sady pro přírodovědné pokusy, DVD apod.

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu. Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.016_063/0004289

 

 

Vizualizace

 

 

Počet zhlédnutí: 120


Zpět na aktuality