OBNOVA PAMÁTNÍKU PADLÝM ZA TĚŠÍNSKO NA HŘBITOVĚ V ORLOVÉ

Publikováno: 22.8.2019

Zástupci Československé obce legionářské oslovili v minulých letech starostu města s žádostí o obnovu památníku, který připomíná oběti sedmidenní války o Těšínsko. Jednalo se o konflikt, v němž se dva sousedící národy v důsledku rozpadu Rakouska-Uherska a upevňování své státnosti střetly v bojích o Těšínské knížectví. Padlo zde kolem 50 našich vojáků a kolem stovky polských vojáků. V letošním roce uplynulo od této události 100 let.

Památník, který je umístěn na městském hřbitově v Orlové, vznikl v roce 1928. Idea vzešla ze soutěže vypsané Spolkem pro poctu padlým za Těšínsko. Jedná se o komplex, který se skládá z několika částí a dominovalo mu sousoší představující kompozici osmi lidských postav a slezské orlice, které však bylo v roce 1938 poničeno, následně násilně strženo a odvozeno neznámo kam. Jeho součástí je hromadný hrob, kde jsou uloženy ostatky 56 osob.

       

V současné době je památník ve špatném technickém stavu a bylo rozhodnuto o jeho obnově. V roce 2018 byla architektem zpracována projektová dokumentace, která řeší celkovou rekonstrukci, jejíž součástí bude kromě stavebních prací také restaurování kamenosochařských prvků, obnova epitafových desek, doplnění zeleně apod.

Jedná se o první etapu realizace, na kterou byla podána žádost o dotaci z Ministerstva obrany v rámci programu „Zachování a obnova historických hodnot“. Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby žádost projednala a navrhla projekt města Orlová, podaného pod názvem „Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové“, k poskytnutí dotace ve výši 4 398 tis. Kč, což činí 80 % z celkových předpokládaných nákladů.

Záměrem města Orlová je podat žádost o dotaci na II. etapu realizace, která zahrnuje zhotovení kopie původního sousoší, jehož odhadované náklady činí 2 874 tis. Kč. Tímto by byla celková obnova památníku ukončena a vzniklo by tak důstojné místo, které přispěje k zachování památky padlým, kteří zahynuli ve válečném konfliktu.

Počet shlédnutí: 404


Zpět na aktuality