ORLOVÁ MÁ NOVOU KOMUNIKAČNÍ STRATEGII

Publikováno: 20.4.2022

 

„Orlová, dobře komunikující město“, takto zní vize Komunikační strategie města Orlová do roku 2030, jejímž cílem je posílit pozici města Orlová jako důvěryhodné instituce, která aktivně komunikuje s veřejností.

Realizací strategie bude město rozvíjet strategický přístup ke změně vnímání Orlové jako otevřeného, vstřícného a transparentního města, jehož představitelé se starají o zájmy svých občanů a přispívají tak k všeobecnému rozvoji Orlové a zvyšování její atraktivity. Zároveň bude město podporovat zvyšování kvality komunikace s klienty úřadu.

Město bude pokračovat se zapojováním občanů a žáků místních škol do aktivit města formou participativních projektů a budovat pozitivní mediální obraz města ve spolupráci s místními spolky a organizacemi, jako jsou například dobrovolní hasiči, Sokol, domov dětí a mládeže a školy.

Důležitou hodnotou občanů Orlové je bezpečnost, ačkoliv index kriminality je srovnatelný s obdobnými městy, vnímání pocitu bezpečí je v Orlové na nízké úrovni. Město proto plánuje rozvíjet strategický přístup ke zvýšení pocitu bezpečí budováním důvěry v práci městské policie a vytvořením aktivního vztahu s veřejností v oblasti bezpečnosti.

V rámci zpracování strategie proběhla dvě dotazníková šetření, kterých se zúčastnilo celkem 976 respondentů. Jednalo se o průzkum obyvatel města a průzkum žáků orlovských škol. Výsledky dotazníkového šetření byly promítnuty do strategických opatření ke zlepšení komunikace města.

Efektivně naplňovaná komunikační strategie výrazně posílí pozitivní mediální obraz města jak ve vztahu k občanům (zvýšení územní identity obyvatel), tak i ve vztahu k ostatním aktérům v regionu.

Komunikační strategii naleznete na níže uvedeném ODKAZU

Dokument ve spolupráci s městem zpracoval vědecko-výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. v rámci projektu „Lepší Orlová – město pro TEBE“ s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0 /19_109/0016800 spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Počet zhlédnutí: 78


Zpět na aktuality