ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA ORLOVÁ 2020-2044

Publikováno: 23.10.2019

Dne 21.10.2019 byla Zastupitelstvem města Orlová schválena územní energetická koncepce města Orlová 2020-2044.

                 

Obsah ÚEK je stanoven nařízením vlády 232/20015 Sb. o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci.

Závěry územní energetické koncepce

- vysoký podíl tepelné energie ze soustavy zásobování teplem (domácnosti a veřejný sektor)

- vysoký podíl tuhých fosilních paliv na celkové spotřebě energie v sektoru domácností

- nízký podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě na všech sektorech

- vysoká spotřeba důlního plynu (důl Lazy)

-  značný potenciál v oblasti úspor energie (možnosti: zlepšování tepelně technických vlastností budov, modernizace osvětlovacích soustav, modernizace spotřebičů elektrické energie, modernizace technických systémů budov, modernizace zdrojů tepla a elektřiny, modernizace rozvodů tepelné energie, management hospodaření s energií)

Byly navrženy tři rozvojové varianty. Doporučenou byla varianta realistická, která má mít do roku 2044:

Zásobování elektřinou (pokles dodávek o cca 16%, pokračování dodávek ELE Dětmarovice)

Spotřeba zemního plynu (pokles spotřeby o cca 18%, vlivem realizace úsporných opatření a vlivem obnovitelných zdrojů energie)

Spotřeba elektrické energie (pokles spotřeby ve výši cca o 3%)

Obnovitelné zdroje energie (značný rozvoj ve všech sektorech, rozvoj především tepelných čerpadel, solárních panelů a zdrojů na biomasu)

Více informací k územní energetické koncepci naleznete  ZDE

Územní energetická koncepce města Orlová byla pořízena v rámci projektu "Orlová - řídíme strategicky III" CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010029.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet zhlédnutí: 329


Zpět na aktuality