MÁME HOTOVO - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTECH MĚSTA

Publikováno: 23.10.2019

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové – Lutyni, 2. část


V rámci druhé části realizace byla zateplena fasáda a střecha jídelny, pavilon učeben a dva spojovací krčky mezi budovami. Dále byla výměněna okna v jídelně a učebnách. 

 

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt čp. 144 - NET OFFICE

Dalším objektem, kde došlo ke zkvalitnění podmínek pro výuku je střední odborná škola NET Office. V rámci realizace bylo provedeno zateplení budovy, podlahy v půdním prostoru a vyměněna dveře v objektu. U hlavních vstupních dveří je nově nainstalovaný videotelefon, který slouží ke kontrole příchozích do školy. Tímto byla zajištěna vetší bezpečnost studentů.

 

 

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová - Lutyně - ZŠ U Kapličky 959, 1. část

V tomto objektu došlo k zateplení fasády, střechy dvou spojovacích krčků školy a pavilonu učeben. U spojovacích krčků byla vyměněna okna a u jednoho hlavní vstupní dveře.

„Rekonstrukce objektů čp. 706 – 709 v Orlové“

Mezi další dokončené stavby patří také Dům s pečovatelskou službou "Altenheim". V rámci realizace bylo provedeno zateplení budov, výměna sklepních oken a vstupních dveří. V půdních prostorech došlo k zateplení podlahy, zdiva a k sanaci krovů. Tímto došlo ke zlepšení prostředí k životu v "Alteinheimu".

 

Celkové náklady na realizaci energetických úspor v objektech města činily 36 288 061,88 Kč.

Hlavním přínosem zateplení budov je úspora energií a snížení provozních nákladů. Došlo ke zlepšení vzhledu budov a zkvalitnění života v objektech města pro jejich uživatele.

Počet shlédnutí: 256


Zpět na aktuality