KONCEPCE SMART CITY ORLOVÁ

Publikováno: 30.10.2019

Dne 10.9.2019 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou CityOne s.r.o. na zpracování Koncepce Smart city Orlová - rozvojové strategie města. V současné době dochází k tvorbě analytické části, kdy se analyzují data, která má město k dispozici. 

Strategie bude zahrnovat všechna hlavní témata konceptu Smart city, zejména:

- Smart Governance (chytrá správa)

- Smart People (chytří lidé)

- Smart Mobility (chytrá mobilita)

- Smart Energy (chytrá energetika)

- Smart Water (nakládání s vodou)

- Smart Enviroment (chytrá péče o životní prostředí)

- Brand a komunikační strategie

 V rámci tvorby koncepce bude sestavena pracovní skupina, která se bude podílet na jejím zpracování. 

Koncepce Smart City Orlová - rozvojová strategie města bude pořízena v rámci projektu "Orlová - řídíme strategicky III" CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010029.

Počet shlédnutí: 386


Zpět na aktuality