ZAČÍNÁME - OBNOVENÍ PAMÁTNÍKU PADLÝM ZA TĚŠÍNSKO NA HŘBITOVĚ V ORLOVÉ

Publikováno: 25.2.2020

Dne 1.3.2020 bude zahájena akce s názvem "Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové".

Technický stav památníku je velmi špatný. Degradace konstrukcí je zapříčiněna vlivem nekvalitního materiálu tvořícího jádra konstrukcí a působením druhotných činitelů (poddolování, vlhkost, nevhodná údržba). Oprava jednotlivých prvků bude probíhat jako částečná demolice podkladu a nové vybetonování podstavce, sanace či repase kamenných prvků s doplněním nových kamenných částí ze slezského, hořického a božanovského pískovce. K obnově dojde i na epitafových a jmenných deskách, ty budou restaurovány odborným způsobem. Památník bude doplněn novou výsadbou v severní části - namísto topolů jsou navrženy charakteristické sloupovité hřbitovní dřeviny s nízkými pěstebními nároky z čeledi tisovitých Taxus baccata. Veškeré práce respektují původní zpracování a historii památníku a budou probíhat pod odborným dozorem zpracovatelů projektu akad. architektů a v souladu se stavebním povolením.

Více informací naleznete ZDE

Počet shlédnutí: 171


Zpět na aktuality