HUMANIZACE A REVITALIZACE CENTRA ORLOVÁ - LUTYNĚ

Publikováno: 22.4.2020

JSME PŘIPRAVENI

V pátek 17.4.2020 byla uzavřena smlouva na rekonstrukcí náměstí. Zhotovitelem stavby je „Sdružení firem VW WACHAL a.s. a VHS CZ, s.r.o. Celkové náklady stavby dle smlouvy  jsou 345 milionů korun a zahrnují výstavbu podzemních garáží včetně  náměstí s kašnou, výstavbu polyfunčkního domu, přeložky sítí a celkovou revitalizaci centra. Ministerstvo financí se podílí na nákladech stavby 243 miliony korun, zbývající část hradí město.  Nyní se připravuje převzetí staveniště, zpracovává se  časový harmonogram  a upřesňuje se organizace stavby. Celková doba realizace dle smlouvy je 18 měsíců od zahájení stavebních prací.

Počet zhlédnutí: 179


Zpět na aktuality