MĚSTO ORLOVÁ PŘIPRAVUJE OPRAVU KOUPALIŠTĚ

Publikováno: 27.4.2020

Město Orlová se  přípravou rekonstrukce letního koupaliště zabývalo již několikrát.  Většina záměrů skončila na nedostatku financí nebo na neschopnosti se dohodnout na využití areálu.  Kromě záměrů opravy koupaliště, vybudování aquaparku,  biokoupaliště nebo relaxačního areálu  s vodními prvky bez koupaliště, má město Orlová zpracovanou projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci areálu s plánovanými náklady ve výši 300 mil Kč. V současné době se město rozhodlo svůj  původní  záměr zredukovat, protože tato  částka je mimo finanční možnosti jeho rozpočtu.  Na základě zpracované studie lze  koupaliště opravit s odhadovanými náklady okolo 150 mil. Kč.

V rámci opravy a rekonstrukce areálu dojde k vybudování venkovních bazénů s doprovodnými provozy a prostory, které souvisí s užíváním bazénů. Bazén bude mít plaveckou a zážitkovou část s vodními atrakcemi. Součástí bazénu je bazénová šplhací síť, lezecká stěna a proudový kanál. V dětské části bude nerezové brouzdaliště lichoběžníkového tvaru s rozdílnými hloubkami 0,2 a 0,4m, spojené schody a skluzavkou, doplněné atrakcemi. Studie respektuje stávající areál koupaliště,jeho rozlohu a nezvětšuje stávající vodní plochu.  Bazény jsou navrženy z nerezavějící oceli a jsou vkládány do stávajících betonových van. Minimalizuje se bourání stávajících konstrukcí, např. betonové ochozy okolo bazénů budou využity jako podkladní vrstvy pro novou betonovou dlažbu. Zároveň se zachovávají a opravují  kovové konstrukce jako zábradlí, oplocení, provádí se jen opravy omítek nebo opravy věže plavčíka. Strojovna bude zachována, bude opravena střecha s terasou, vnitřní prostory budou vyčištěny a vymalovány. Zde bude instalována nová bazénová technologie. Na ochozu okolo bazénů je navržen dřevěný mobiliář a stínící pergoly. Vybudována bude nová dechlorační jímka, přes kterou budou vypouštěny vody do vodoteče.

Hlavní vstup bude zachován, odbourány budou jen nepotřebné výplně a zídky, pod zastřešení budou vestavěny nové pokladny. Provozní objekt bude rekonstruovaný pro nové umývárny, šatny a toalety. Budou zachovány základy, nosná konstrukce i střecha.

Město Orlová  dne 20.4.2020 uzavřelo smlouvu se společností Centroprojekt Group na zpracování projektová dokumentace na Rekonstrukci letního koupaliště v Orlové-Lutyni. Dokumentace bude dokončena na jaře příštího roku a  v jeho druhé polovině by mohly být zahájeny stavební práce. Financování rekonstrukce je plánováno částečně z úvěru a dále z finančních prostředků města. V současné době, kdy v důsledky stavu nouze bude docházet k omezování výdajů města, město Orlová intenzivně hledá další zdroje financování.

 

Počet zhlédnutí: 312


Zpět na aktuality