ZAČÍNÁME - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ– LUTYNI, 3. ČÁST

Publikováno: 2.6.2020

Dne 3.6.2020 bude zahájena akce s názvem Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové - Lutyni, 3 část.

Záměrem je regenerace veřejných prostor části sídliště V. etapy. Tato etapa navazuje na předchozí 2 části Regenerace panelového sídliště. Bude se jednat o vybudování 19 kolmých parkovacích míst, z toho 1 stání vyhrazeno pro imobilní osoby včetně přístupových chodníků z ulice Dětmarovická. 

Dále dojde k rekonstrukci stávajícího parkoviště v ulici na Výsluní - 112 kolmých parkovacích míst, z toho 8 pro imobilní osoby.

Dešťové vody z komunikace a parkoviště budou svedeny do uličních vpustí a pomocí kanalizačních přípojek svedeny do vsakovacího objektu.

Následně bude provedena náhradní výsadba stromů a keřů a revitalizované plochy budou zatravněny.

Více informací naleznete ZDE

Počet shlédnutí: 173


Zpět na aktuality