STRATEGICKÝ PLÁN BYL AKTUALIZOVÁN

Publikováno: 28.12.2020

Zastupitelstvo města Orlové schválilo na svém posledním letošním zasedání dne 7.12.2020 aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Orlové na období 2017-2033.

Strategický plán rozvoje města Orlová vytyčuje základní směry budoucího rozvoje města na období 2017-2033 a umožňuje orgánům města určit hlavní potenciál rozvoje ve střednědobém období. Strategický plán je otevřeným dokumentem, který je k náhledu  ZDE

Strategický plán rozvoje města Orlové má dvě části. V analytické části je popsán a analyzován současný stav a rovněž jsou v ní uvedena východiska pro návrhovou a implementační část.

V návrhové a implementační části jsou identifikovány strategické vize, programové cíle a strategická opatření, která by měla přispět ke zkvalitnění života ve městě.

Akční plán rozvoje města Orlová na období 2018-2021 je dílčím plánem strategického plánu, který rozpracovává programové cíle do úrovně strategických opatření a jednotlivých rozvojových aktivit. Strategický plán je pak průběžně doplňován a aktualizován tak, aby přispíval k naplňování stanovených cílů a opatření prioritních oblastí rozvoje.

Pro realizaci Strategického plánu rozvoje města Orlové je vypracován harmonogram, který obsahuje jednotlivé úkoly. Dodržováním harmonogramu je zajištěno sledování postupu, plánování aktivit do akčního plánu na další roky i aktualizace strategického plánu jednou za tři roky.

Výbor pro strategické plánování města Orlové vyhodnotil současný stav a zhodnotil aktuálnost strategického plánu s přihlédnutím k plnění stanovených prioritních oblastí strategického rozvoje, jejich opatření i samotných aktivit.

Cílem revize bylo zaměření se na to, zda byly zvolená opatření a aktivity reálné a jaká měřítka nastavit v rámci aktualizace strategického plánu. Aktualizace akčního plánu byly provedeny v červnu 2019 a 2020, kdy byly vyřazeny aktivity, které byly splněny nebo byly řešeny v rámci jiných strategických dokumentů, a byly zařazeny nové. Následně vyvstala potřeba sladit akční a strategický plán.

K jakým výsledkům vedla realizace jednotlivých opatření, naznačuje jedinečná sestava indikátorů vytvořená Výborem pro strategické plánování rozvoje města Orlové.

Soubory ke stažení:

Počet zhlédnutí: 52


Zpět na aktuality