REKONSTRUKCE PARKOVACÍHO OBJEKTU Č. 1 – SANAČNÍ OPATŘENÍ

Publikováno: 3.2.2021

Dne 12.2.2021 bude zahájena akce s názvem "Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 – sanační opatření".

Letos bude realizována pouze první etapa, která má za cíl stabilizaci deformace parkovacího domu a to v rozsahu : zpevnění podloží tlakovou injektáží, vybudování pilotového podepření jižní stěny a pokleslé částí domu a přeložení kanalizačního řadu mimo objekt.

Termín realizace: únor - červen 2021 

Zhotovitel: TECHARSTAV s.r.o.

Cena díla dle smlouvy činí: 8 613 733,90 Kč s DPH

 

 

Počet zhlédnutí: 167


Zpět na aktuality