PROJEKT LEPŠÍ ORLOVÁ - MĚSTO PRO TEBE

Publikováno: 1.2.2021

Město Orlová získalo finanční podporu z EU na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanosti.

Název projektu:    Lepší Orlová - město pro TEBE

Registrační číslo:  CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016800

Realizace:              1.2.2021 - 1.2.2023

Projekt "Lepší Orlová - město pro TEBE" je zaměřený na zlepšení fungování chodu úřadu zavedením automatizace vybraných procesů, čímž dojde k jeho zefektivnění. Automatizace procesů přináší mnoho výhod, kterými jsou především zvýšení produktivity práce, snížení chybovosti, usnadnění práce zaměstnancům, auditovatelnost provedené práce a další. Dále je projekt zaměřen na zlepšení obrazu města a komunikace směrem k občanům.

 Skládá se z těchto částí:

1) Automatizace vybraných procesů na Městském úřadě

- Pronájem RPA nástroje na 24 měsíců, který (RPA software = robot) vykonává různorodé administrativní činnosti stejně jako lidský operátor. Robot může převzít celý proces, nebo jeho část k dosažení co nejlepší kombinace lidských a robotických schopností. Zpracovává data v různých formách, umí komunikovat se systémy, aplikacemi a následovat procesní pravidla.

Jedná se o automatizaci těchto procesů:

-        Založení karty poplatníka – komunální odpad

-        Hlavní uzávěrka na kódu poplatků a generování opravných položek

-        Přerozdělování datových zpráv

2) Zpracování komunikační strategie města Orlová

3) Zachycení vzpomínkového dědictví prostřednictvím rozhovorů mezi mladou generací a seniory

4) Film o našem městě

5) Rozšíření objednávkového systému (odbor dopravy)

6) Vizuální komunikace města (manuál jednotného vizuálního stylu)

7) Rozvoj komunikace na sociálních sítích

- Analýza a strategie komunikace města Orlová na sociálních sítích

- Vzdělávací kurz ke komunikaci 

- Vzdělávací kurz zaměřený na sociální sítě

Přehled zdrojů financování projektu dle žádosti o podporu

Celkové způsobilé výdaje: 2 507 684,25 Kč

Příspěvek Unie: 2 131 531,60 Kč

Národní veřejné zdroje: 250 768,42 Kč

Vlastní zdroj financování: 125 384,23 Kč

 

 

Počet zhlédnutí: 161


Zpět na aktuality