JAK ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO MLADÉ? BUĎTE SOUČÁSTÍ ZMĚNY!

Publikováno: 17.2.2021

Jak zlepšit podmínky pro mladé? Buďte součástí změny!

Mladí lidé potřebují vědět, že vše, co dělají, má smysl a účel. Nechtějí stagnovat a upadat do stereotypů. Chtějí si rozšiřovat obzory a přijímat nové výzvy. Právě takovou výzvu přijali zástupci našeho Dětského parlamentu a zapojili se již v minulém roce do mezinárodního projektu Europe Goes Local (EGL) – Podpora práce s mládeží na úrovni samospráv.  Je to celoevropská iniciativa, která si klade za cíl podpořit rozvoj práce s mládeží na úrovni měst a obcí.

Náplň tohoto projektu spočívá ve zmapování a vyhodnocení potřeb města, pracovníků s mládeží, a mladých lidí na poli práce s mládeží. Výsledkem analýzy potřeb je identifikace silných i slabých stránek, příležitostí i hrozeb pro práci s mládeží v Orlové. Analytický dokument, shrnující výsledky analýzy potřeb v oblasti práce s mládeží, bude základem pro formulaci strategického dokumentu – Koncepce práce s mládeží. V něm budou stanoveny konkrétní kroky, které zajistí budoucí rozvoj a zkvalitnění práce s mládeží ve městě.  K tomu, aby členové projektového týmu mohli úspěšně naplnit cíle projektu, potřebují součinnost všech mladých lidí a pracovníků s mládeží. V první řadě je osloví formou řízených rozhovorů se zástupci spolků pracujících s mládeží, škol a vedení města. Důležitou etapou jejich práce jsou řízené rozhovory a dotazníky na téma práce s mládeží, neformálního vzdělávání, kulturního a sportovního vyžití, volnočasových zájmových kroužků a aktivit pro mladé lidi v Orlové.

Pokud tedy studujete na střední škole v Orlové, nebo jste studovali a přemýšlíte, zda v Orlové zůstat, zapojte se do našeho průzkumu a vyplňte dotazník o tom, co v Orlové mladým chybí a jak ji udělat zajímavější.  V případě, že pracujete s mladými lidmi nebo jste vedoucí kroužku, organizátor akcí pro mladé, jistě Vás zaujme dotazník o tom, jak rozšířit příležitost pro mladé lidi a zlepšit způsob, jakým tráví svůj volný čas. Další informace o projektu najdete na www.europegoeslocal.eu.

Dotazníková akce tak položí základ pro zkvalitnění práce s mládeží v Orlové do budoucna, pro rozšíření spektra příležitostí, které mladí lidé v Orlové mají k dispozici, a v neposlední řadě zvýší prestiž města Orlová v celostátním i evropském měřítku. Úspěch tohoto úsilí je závislý jak na mladých lidech samotných, tak na tom, zda jim k tomuto ze strany samosprávy budou vytvořeny náležité podmínky ať už v rámci aktualizace akčního plánu nebo strategického plánu rozvoje města. Jedině společně vytvořená koncepce práce s mládeží může obsahovat takové podmínky pro život mladých lidí ve městě, které přispějí k jejich lepšímu vztahu k regionu, ve kterém žijí, a budou motivací k rozhodnutí o setrvání ve městě i v dospělosti.

1. Dotazník pro mladé lidi ZDE

2. Dotazník pro pracovníky s mládeží ZDE

3. Dotazník pro ředitele organizací pracujících s mládeží ZDE

 Ing. Miroslava Šromková

Předsedkyně Výboru pro strategické plánování města Orlová

Aktuálně ke dni 7.4.2021

Děkujeme všem respondentům za vyplnění dotazníků. Sběr dat byl ukončen 31.3.2021. Nyní probíhá zpracování analytického materiálu, který bude zveřejněn v sekci strategický plán.

 

 

Počet zhlédnutí: 302


Zpět na aktuality