ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI NA ULICI OKRAJOVÁ V ORLOVÉ-PORUBĚ

Publikováno: 23.2.2021

 

Město Orlová získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území obce (ŽPZ/02/2020) na projekt "Řešení nakládání s vodami na ul. Okrajová v Orlové-Porubě". Cílem projektu bylo nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání s odpadními a srážkovými vodami v oblasti, kde město nevlastní splaškovou kanalizaci ani čistírnu odpadních vod. Součástí studie je i hydrogeologické posouzení dané lokality, zda je vhodná k zasakování odpadních a srážkových vod a jak nejlépe se srážkovými vodami nakládat. Dokumentace bude podkladem pro aktualizaci plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje. Náklady na realizaci činily 215 380 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 161 535 Kč.

 

Počet zhlédnutí: 91


Zpět na aktuality