ORLOVÁ - MĚSTO PRO TEBE - STRATEGIE MĚSTA

Publikováno: 23.4.2021

V závěru minulého roku byla schválena zastupitelstvem města aktualizace Strategický plánu rozvoje města Orlová (SPRMO). Jeho součástí je nově sestava indikátorů, které naznačují, k jakým výsledkům vedla realizace jednotlivých opatření uvedených ve strategickém plánu. Výbor pro strategické plánování se při jejich výběru inspiroval některými kritérii, která jsou součástí ankety Město pro byznys nebo Město pro život. Na těchto webových stránkách si můžete prohlédnout uvedené indikátory za období 2017 – 2020. Je zajímavé sledovat jejich vývoj v čase a srovnávat s požadovanou cílovou hodnotou nastavenou ve SPRMO. Je zřejmé, že některé indikátory mohou orgány města ovlivnit. Ať už to je počet nově vybudovaných dětských hřišť, počet km cyklostezek, počet a podpora spolků a zájmových sdružení, objem finančních prostředků vynaložených na revitalizaci objektů v majetku města anebo také počet žádostí a finanční objem doplatku na bydlení.  Některé indikátory, jako je například nezaměstnanost nebo množství komunálního odpadu na občana za rok, nemůže vedení města ovlivnit. Ideální místo pro život záleží na subjektivním vnímání každého z nás, ale také na ukazatelích indexu kvality života. 

Ing. Miroslava Šromková

Předsedkyně Výboru pro SPRM Orlová

Soubory ke stažení:

Počet zhlédnutí: 172


Zpět na aktuality