ZAČÍNÁME - ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ A JÁ VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Publikováno: 2.6.2021

Zahrada obklopuje základní školu a mateřskou školu s polským vyučovacím jazykem Orlová, na ulici Lutyňské 400, v Orlové Lutyni.

  

Současné environmentální vzdělávání je součástí školního vzdělávacího programu a je rozděleno do čtyř ročních období, ve kterých bychom chtěli i nadále pokračovat, ale víc ho propojit s využitím školní zahrady v průběhu celého roku:

Jaro - zaměříme na změny v přírodě, spojené s příchodem jara, budeme děti vést k tomu, že člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit a uvědomíme si jak je důležité pečovat o své okolí a prostředí v němž žijeme,  k tomu nám poslouží vyvýšené záhony, na kterých si s dětmi a rodiči připravíme půdu k výsadbě bylinek a výsevu semínek zeleniny, se kterými později budeme pracovat i v dalších ročních obdobích. Dětí se seznámí se stavbou půdy a jejím významem pro člověka. Zároveň budeme pozorovat zvířata v půdě, ve školní zahradě a hmyz v hmyzím hotelu. Jejich chování během jara, stavění hnízd a hnízdění ptáků, v našich budkách pomocí dalekohledů.

Léto -  je příznivým obdobím na hru s pískem, kamínky, oblázky, kůrou a vodou. Toto vše umožňuje nepřeberné množství různých her s kamarády a kamarádkami. „Letní kuchyně“, ke které povede hmatový chodník, umožní dětem zkoumat různé přírodniny, seznamovat se s jejich texturou a využitím ke hře. Prostřednictvím péče o vyvýšené záhony, keře a stromy, děti zjistí, že i odpad, plevel, shnilé ovoce, tráva je využitelný a lze ho použít v kompostéru, naučí se, co do něj patří a co ne. Seznámí se s pojmem bioodpad. Zde je možnost zapojit i rodiče, jak v péči o kompost, tak popřípadě i o donášku bioodpadu z domácnosti. Děti budou blíže poznávat rostliny, keře a stromy, zvířata, hmyz, jejich stavbu, naučí se je správně pojmenovávat a rozlišovat, vše můžou zaznamenat na tabuli. Zjistí, že každý strom, vypadá a zní jinak, mimo jiné pomocí dendrofonu, každá bylinka a zelenina má jinou chuť i vůni, každé zvíře jinou stavbu svého těla. Seznámí se s využitím bylinek a zeleniny v kuchyni, ty vypěstované zařadíme do jídelníčku v mateřské škole. Dozví se, co je to potravinový řetězec, a důležitá vazba rostlin a zvířat v přírodě. Budou pozorovat ptáky při pítkách umístěných v zahradě.

Podzim – naučí se sbírat zpracovávat ovoce a zeleninu ze zahrádky, semínka, zpracovávat a sušit bylinky v sušičce. Seznámí se s důležitostí správné péče o zahradu, rostliny, keře, stromy a půdu na podzim. Budou pozorovat změny v zahradě jak na rostlinách, tak i zvířatech, budou si všímat hmyzu a ptáků  v zahradě, kteří zůstali. Spadlé listí, suché větvičky jsou ideálním materiálem pro tvoření z přírodnin.  

Zima – tehdy rostliny odpočívají, v zahradě se objeví sníh, a zahrada skýtá ideální místo ke hrám na sněhu, ale i místo, kde lze sledovat stopy zvířat. Děti budou zkoumat různé skupenství vody, zvláště sněhu a ledu. Pomocí lupy a mikroskopu budou pozorovat sněhové vločky, dalekohledem ptáky na krmítkách. Namíchají ptáčkům semínka ke krmení, vyrobí lojové koule k zavěšení na stromy. Tímto se seznámí s názvy různých semínek, budou porovnávat pozorované ptáky s obrázky v encyklopediích a seznamovat se s jejich názvy.

Na zahradě vzniknou prvky, mezi které patří: vyvýšený záhon, hmyzí domek, pocitový chodník, ohniště, kameniště, školní tabule, dva stoly se čtyřmi lavicemi, čtyři lavičky s opěradlem a zahradní lehátko.  Součástí zahrady bude výsadba tří ovocných stromů (jabloně letní, hrušky podzimní a třešně ranné), které budou sloužit nejen k zastínění zahrady, ale i k poznávání druhu azpracování jeho plodů ve školní kuchyni.

Realizaci zahrady v přírodním stylu finančně podpořila Nadace ČEZ ve výši 200 tis. Kč.

Počet zhlédnutí: 272


Zpět na aktuality