Investiční akce města

„Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydultowská v Orlové-Lutyni “

„Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydultowská v Orlové-Lutyni “

Předmětem stavby je novostavba parkoviště včetně stavebních úprav dvou sjezdů a přístupových chodníků, které bude osvětleno veřejným osvětlením. Součástí stavby je odvodnění – dešťová kanalizace včetně vsakovacího podzemního objektu a výsadba stromů, založení trávníkových ploch a osazení městského mobiliáře.

Stavba je rozdělena na tyto objekty:

  • příprava území
  • komunikace a parkovací plochy
  • chodníky
  • dešťová kanalizace
  • vsakovací objekt
  • veřejné osvětlení

Nově bude vybudováno 99 parkovacích míst.

  • počet stání pro osobní vozy 93 ks, z toho 6 ks pro imobilní osoby
  • počet stání pro dodávky 6 ks

Předpokládané období realizace - červenec - prosinec 2019

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Cena dle smlouvy o dílo činí 15 645 844,09 Kč.

Informace k technickému řešení ZDE

„Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydultowská v Orlové-Lutyni “„Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydultowská v Orlové-Lutyni “„Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydultowská v Orlové-Lutyni “

Publikováno: 28.6.2019

Počet zhlédnutí: 607