Investiční akce města

Instalace sestavy lezeckých balvanů s chyty na sportovišti na ul. Školní "Začínáme s lezením" a Parkour v Orlové

Instalace sestavy lezeckých balvanů s chyty na sportovišti na ul. Školní "Začínáme s lezením" a Parkour v Orlové

 

"Začínáme s lezením"

V rámci tohoto projektu dojde k rozšíření nabídky volnočasových aktivit se zaměřením na děti a mládež. Budou instalovány sestavy lezeckých balvanů s chyty s různou obtížností zdolání cesty. Tato sportovní aktivita přispěje k rozvoji pohybových dovedností a naučí děti základním praktikám sportovního lezení, rovnováze a fyzické zdatnosti. Lezecké balvany se budou nacházet v blízkosti ZŠ Školní 862 v Orlové Lutyni.

Bavlvany budou ze  sklolaminátu s povrchu imitujícím pískovec. Dopadovou plochu bude tvořit gumový koberec z dílců. Velikost plochy bude cca 8x8m, max. pro 15 uživatelů ve věku 3-14 let.

Předpokládané období realizace: září - prosinec 2019

Zhotovitel: hřiště.cz, s.r.o.

Cena dle smlouvy o dílo činí 444 530,00 Kč.

Příspěvek NADACE OKD činí 150 000 Kč.

Parkour v Orlové

V tomto roce byla dokončena akce  s názvem "Parkour v Orlové". Jednalo se o dodávku a montáž prvků na tréninkové parkourové hřiště, které je umístěno vedle stávající workoutové plochy oploceného sportovního areálu v blízkosti ZŠ Školní 862 v Orlové Lutyni.

 

 Publikováno: 2.7.2019

Počet zhlédnutí: 1342