Investiční akce města

Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové

Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové

Jedná se o válečný hrob s ostatky, který je zaregistrován v evidenci MO ČR pod č. CZE VH 8118-7659. Stavba zaujímáplochu o výměře 389,8 m2

Technický stav památníku je velmi špatný. Degradace konstrukcí je zapříčiněna vlivem nekvalitního materiálu tvořícího jádra konstrukcí a působením druhotných činitelů (poddolování, vlhkost, nevhodná údržba). Oprava jednotlivých prvků bude probíhat jako částečná demolice podkladu a nové vybetonování podstavce, sanace či repase kamenných prvků s doplněním nových kamenných částí ze slezského, hořického a božanovského pískovce. K obnově dojde i na epitafových a jmenných deskách, ty budou restaurovány odborným způsobem. Památník bude doplněn novou výsadbou v severní části - namísto topolů jsou navrženy charakteristické sloupovité hřbitovní dřeviny s nízkými pěstebními nároky z čeledi tisovitých Taxus baccata. Veškeré práce respektují původní zpracování a historii památníku a budou probíhat pod odborným dozorem zpracovatelů projektu akad. architektů a v souladu se stavebním povolením.

Předpokládané období realizace: březen 2020 - říjen 2020

Zhotovitel: Meccano, s.r.o.

Cena díla:  5 225 731,25 Kč včetně DPH 

Tato akce je podpořena dotací Ministerstva obrany ČR ve výši 4,4 mil. Kč.

Informace k technickému řešení ZDE

 

 Publikováno: 25.2.2020

Počet zhlédnutí: 416