Investiční akce města

Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně - objekt čp. 762 - MŠ Kpt. Jaroše

Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně - objekt čp. 762 - MŠ Kpt. Jaroše

Předmětem stavby bude zateplení střechy, obvodového pláště, výměna otvorových výplní a dveří, odstranění a oprava teras, oprava stávající zemnící soustavy, vzduchotechnika - větrání učeben.

Termín realizace: květen - srpen 2020

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o., 

Cena díla dle smlouvy činí:  7 400 021,26 Kč s DPH 

Stavba bude spolufinancována z Operačního programu Životní Prostředí.

Informace k technickému řešení ZDEPublikováno: 5.5.2020

Počet zhlédnutí: 190