Investiční akce města

Herní prvky v lesoparku

Herní prvky v lesoparku

Předmětem realizace projektu bude vybudování lesního, dětského hřiště, které bude umístěno v lesoparku. Hřiště bude volně přístupné veřejnosti a bude určeno převážně dětem od 3 do 7  let. Umístěno zde bude sedm prvků - 2 houpadla, kolotoč, hudební domek s hudebními prvky, houpačka hnízdo, věž se skuzavkou a šplhací síť. Jedná se o prvky, které podporují týmového ducha dětí, jejich fantazii, nabízí prostor pro relaxaci i pohyb a zlepšují motorické schopnosti.  Jedná se o další, navazující aktivitu, která přispěje ke zvýšení návštěvnosti lesoparku. 

Současně bude provedeno odvodnění podloží pomocí drenážního potrubí a jeho napojení do vodního toku formou protlaku.

Součástí dodávky jsou terenní úpravy a likvidace vzniklého odpadu, dodání a montáž provozního řádu.

Termín realizace: červen - září

Zhotovitel: Meccano, s.r.o.

Cena díla dle smlouvy činí: 1 133 564,54 Kč vč. DPH

Tato akce bude spolufinancována z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, a to ve výši 1 133 564 Kč.

 Více informací o Programu rozvoje venkova na www.szif.cz a www.eagri.cz.

Informace k technickému řešení ZDE

 

Herní prvky v lesoparku

Publikováno: 15.5.2020

Počet zhlédnutí: 306