Investiční akce města

Rozšíření dětského hřiště na ul. Spojenců v Orlové - Porubě

Rozšíření dětského hřiště na ul. Spojenců v Orlové - Porubě

Předmětem akce je rozšíření stávajícího dětského hřiště na ul. Spojenců v Orlové-Porubě (parc. č. 2826/18 v k. ú. Poruba u Orlové). Ke stávajícím herním prvkům nově přibyde několik dalších. Děti se mohou těšit na nový roztáčecí kolotoč s volantem, opřením a plochou pro nohy, pružinové houpadlo, prohazovací stěnu a hrazdu. Práce na dětském hřišti zahrnují rovněž zatravnění dotčených ploch.

Předpokládané období realizace: červenec - září 2020

Zhotovitel: ALESTRA s. r. o.

Cena dle smlouvy o dílo činí 97 620 Kč s DPH 

Rozšíření dětského hřiště finančně podpořila společnost Heimstaden Czech, a to částkou ve výši 30 tisíc korun.

 

           Publikováno: 13.7.2020

Počet zhlédnutí: 204