KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE MĚSTA - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

9.11.2021

Vážení občané,

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Komunikační strategie města Orlová, která je součástí projektu Lepší Orlová - město pro TEBE, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016800. Pomocí tohoto výzkumu máte možnost pojmenovat problémy města, vyjádřit představy o něm a definovat směr, kterým by se mělo do budoucna ubírat. Proto Vás chceme požádat o zodpovězení několika otázek. Vaše spolupráce je dobrovolná a zároveň upozorňujeme, že údaje, které nám poskytnete, zůstanou anonymní a nebudou komerčně využity.

Dotazník je určen pro osoby starší 18 let a bude vyplňován pouze za jednu osobu, nikoliv za domácnost.

Dotazníkové šetření bude ukončeno dne 5.12.2021.

DOTAZNÍK K VYPLNĚNÍ  ZDE

 

Předem děkujeme za Vaši laskavost a věnovaný čas.

Zpět na aktuality