OMEZOVÁNÍ VÝSKYTU JMELÍ BÍLÉHO PRAVÉHO V ZASAŽENÝCH LOKALITÁCH V ORLOVÉ - MĚSTĚ

22.12.2021

Jmelí neodmyslitelně patří k vánočním svátkům. Do domu prý přináší štěstí, odvahu a lásku. Takové štěstí však nepřináší stromům, na nichž roste. Tato invazivní rostlina se napojuje na cévní systém stromů a odebírá jim vodu a živiny.  Mnohé stromy následně usychají a ohrožují bezpečnost.

Naše město nechalo zmapovat v lokalitě staré Orlové všechny stromy, na nichž jmelí „parazituje“ a rozhodlo se provést rozsáhlé ošetření těchto stromů. „Odborná firma posoudila stav dřevin v Zámeckém parku a bohužel dospěla k závěru, že s ohledem na rozsah napadení některých dřevin touto poloparazitickou rostlinou, bude muset být 42 stromů vykáceno. Kácení bude prováděno co nejšetrnějším způsobem s ohledem na okolní zdravé stromy i jejich kořenový systém,“ vysvětluje místostarostka Bc. Naděžda Kubalová.

„Dalším faktorem negativního působení jmelí je zatížení jednotlivých větví trsy, které následně způsobují jejich zlom. Z tohoto důvodu je nutno dřeviny ošetřit a jmelí eliminovat. Některé dřeviny, kde není zasažení tímto poloparazitem až tak velké, budou ošetřeny ořezem. Dřeviny, kde však jmelí zasahuje s velikým rozsahem do celé koruny, případně by ořez vzhledem ke své velikosti vedl k poškození stromu, je nutno pokácet,“ upřesňuje Ing. Kateřina Stachurová z úseku ochrany přírody a krajiny orlovské radnice.

V praxi to znamená, že většina těchto stromů bude kácena postupně z mobilních plošin. „Součástí samotného projektu sice nebyla úhrada nákladů na náhradní výsadbu stromů, nicméně město po konzultacích s odbornými firmami bude řešit dosazování vhodných druhů dřevin,“ doplňuje orlovská místostarostka.

Odborná firma posuzovala i „zdravotní“ stav stromů v lokalitě místního hřbitova. I tady jsou stromy napadeny již zmíněným poloparazitem a je nezbytné je ošetřit a ty nebezpečné vykácet. V tomto případě půjde o čtyři stromy.

„Vhodně zvoleným řezem či kácením stromů dojde k jejich ozdravení a stabilizaci. Odstraněním jmelí bílého pravého se eliminuje další rozšiřování tohoto poloparazita na okolní stromy a současně k prodloužení životnosti stromů. V konečném důsledku očekáváme zvýšení ekologické hodnoty krajiny a zvýšení biodiverzity v lokalitě staré Orlové,“ podotýká místostarostka Naděžda Kubalová.

Práce lze provádět pouze v době vegetačního klidu, tudíž byly zahájeny v polovině prosince a měly by být dokončeny nejpozději do března. Celkové náklady představují částku ve výši 2,3 mil. Kč. Město na tento projekt získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 2 mil. Kč. Do budoucna má město se Zámeckým parkem značné plány. „Rádi bychom tam vysadili další zeleň, vybudovali naučné stezky a zrealizovali další akce, které by vedly k jeho zatraktivnění. O první fázi revitalizace parku se lidé budou moci přesvědčit při komentovaných prohlídkách v příštím roce,“ uzavírá místostarostka.

Zpět na aktuality