V KVĚTNU KOLAUDACE A V ZÁŘÍ HURÁ!

26.1.2022

Projekt Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně by měl být dle smlouvy se zhotovitelem dokončen v květnu letošního roku. V následujících týdnech pak bude probíhat předávání a kolaudace díla a od podzimu ho budou moci Orlované naplno využívat.

„Důvodem zdržení stavby byly potíže při přeložkách sítí, kdy na plánovaných trasách došlo k nepředvídatelným kolizím se stávajícími sítěmi. V minulosti musela být stavba několikrát pozastavena  do vyřešení problémů v rámci koordinace jednotlivých projektovaných částí a v neposlední řadě se termín posunul o lhůty potřebné ke schválení změn a uzavření dodatků ke smlouvě,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje a investic Martina Szotkowská.

V současné době pokračují práce na náměstí, kde probíhá pokládka dlažby, byla instalována socha orla a finišují práce na kašně. Orel na orlovské náměstí přiletěl už v listopadu loňského roku. Jeho socha zdobí mělkou kaskádovou kašnu. Autorem je sochař Jiří Plieštik z Písečného. Socha z bronzu se tyčí do výšky čtyř metrů a působí opravdu monumentálně.
V půli prosince byly vysázeny stromy. Profesionální zahradníci vysadili druh Magnolia kobus. Japonská magnólie, jak zní český ekvivalent, patří k nejvyšším, nejrychleji rostoucím a zároveň nejmrazuvzdornějším magnóliím světa. Kvete začátkem dubna, a to čistě bílými, vonnými květy. Pod stromy budou v průběhu rekonstrukce umístěny lavičky, které lidem poskytnou prostor pro příjemný odpočinek ve stínu.

„V Polyfunkčním domě se pilně pracuje na dokončování interiérů, pokládají se podlahy, instalují se dveře nebo zábradlí. Finišují práce na obálce budovy, kde se obkládá keramickým páskem. V komerčních prostorech probíhá  instalace podhledů,“ upřesnila aktuální stav náměstí Szotkowská. Stavbu ještě čeká vybudování chodníků, osvětlení a instalace mobiliáře v městském parku, který nyní slouží jako skládka materiálu a staveništní doprava. Nutné je také dokončit chodníky před Polyfunkčním domem. Zde by ještě mohlo do prací zasáhnout počasí.

V podzemních garážích je téměř hotovo a připraveno je 92 parkovacích míst. Celková cena díla stoupla o 338 tisíc Kč na 288 650 702 Kč bez DPH.

Zpět na aktuality