MĚSTO NABÍZÍ K PRODEJI SOUBOR POZEMKŮ. DOČKAJÍ SE I OBČANÉ

10.2.2022

Město Orlová disponuje omezeným počtem lokalit, ve kterých má významný majetkový podíl a jedná se při tom o volné plochy, vhodné k zástavbě. Jednou z takových lokalit je území podél ulice Záchranářů v Orlové-Porubě, jehož část teď město nabízí k výstavbě dvojdomků.

Plánovaná zástavba této lokality proběhne ve třech etapách. V první etapě, která je v běhu, budou prodány pozemky podél ulice Záchranářů, které vidíte na videu. Jedná se o pruh pěti pozemků, bezprostředně navazující na ulici Záchranářů, který je dopravně dobře dostupný a disponuje napojením na základní sítě technické infrastruktury. Tyto pozemky jsou určeny pro výstavbu dvojdomků tak, aby zůstal zachován charakter tohoto území.

„Při koupi těchto pozemků se tedy kupující musí zavázat k tomuto způsobu zástavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o dvojdomky, má město v úmyslu prodat těchto pět pozemků jednomu investorovi, který se zaváže ke splnění všech požadavků města,“ vysvětlil starosta Orlové Mgr. Miroslav Chlubna.

Ve druhé etapě se vybuduje technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů. Město už teď připravuje projektovou dokumentaci. Po zasíťování budou pozemky nabídnuty občanům k individuální výstavbě.

„Ve třetí etapě se vybuduje veřejné prostranství s plochou zeleně, která celou lokalitu povýší na útulnou čtvrť,“ dodal starosta.

Záměr prodeje souboru pěti městských pozemků pro výstavbu rodinných dvojdomků v ulici Záchranářů v Orlové-Porubě už zbyl zveřejněn úřední desce.

Zpět na aktuality