NÁVRHY DO PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU PODÁVEJTE DO 23. BŘEZNA

1.3.2022

Orlované, chcete zlepšit život ve městě? Máte nápad, jak zkvalitnit okolí v blízkosti Vašeho bydlení? Už čtvrtým rokem sbíráme návrhy na projekty, proto svou myšlenku rozpracujte co nejpřesněji. Díky participativnímu rozpočtu máte možnost se podílet na utváření podoby města a svým hlasem můžete ovlivnit, které nápady se budou realizovat.

V letošním roce došlo ke změně a zastupitelé pro tento účel vyčlenili částku ve výši 1 100 tisíc Kč. Z této částky je 1 milion korun určen na investiční projekty a 100 tisíc Kč na neinvestiční projekty.

„Autorem může být fyzická osoba starší patnácti let s trvalým pobytem v Orlové. Za projekt se považuje investiční či neinvestiční akce realizovaná na území a majetku města,“ vysvětluje koordinátorka participativního rozpočtu Bc. Dominika Ganovská z odboru rozvoje a investic a dodává: „Náklady odhadované pro realizaci investičního projektu nesmí přesáhnout 500 tisíc Kč včetně DPH, a náklady pro neinvestiční projekt by neměly přesáhnout částku ve výši 33 tisíc Kč včetně DPH. Neinvestičním projektem může být například festival, drakiáda, kulturní akce typů slavností a podobně.“

Připomínáme, že každý návrh musí obsahovat název s uvedením lokality zamýšlené realizace, objasnění přínosu pro město a informaci, kolika občanů se bude týkat. Chybět by neměla fotodokumentace aktuálního stavu, ani vize návrhu. „Návrh musí být realizovatelný v průběhu 12 měsíců, a bude-li jeho realizace vyžadovat povolení stavebního úřadu, tak do 24 měsíců. Důležité také je, aby jeho realizace byla v kompetenci města,“ doplňuje Ganovská.

Své návrhy mohou lidé podávat do 23. března t. r. Podrobná pravidla a všechny potřebné formuláře pro podávání návrhů jsou ke stažení na webových stránkách města v sekci Participativní rozpočet a na webových stránkách Lepší Orlová, taktéž v sekci Participativní rozpočet.

Koordinátorka participativního rozpočtu Dominika Ganovská ještě dodává: „Je samozřejmé, že každému, kdo přijde s návrhem do participativního rozpočtu, rádi poskytneme konzultaci o vhodnosti jeho záměru, pozemku města, existenci sítí nebo úplnosti návrhu.“

KONTAKT:

Bc. Dominika Ganovská, koordinátorka participativního rozpočtu

tel. č. 596 581 145  

e-mail: dominika.ganovska@muor.cz

 

Soubory ke stažení:

Výzva k podání návrhů PDF [0.62 MB]
Pravidla participativního rozpočtu PDF [0.12 MB]
Podpisový arch PDF [0.21 MB]
PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ DOCX [0.14 MB]

Zpět na aktuality