PROMĚNA POHORNICKÉ KRAJINY ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE

1.3.2022

Proměna pohornické krajiny se pomalu stává skutečností. POHO 2030 vstupuje do druhé etapy.

POHO 2030 úspěšně uzavírá svou první etapu, která přinesla mnoho důležitých milníků. Za necelé tři roky existence se odehrálo mnoho významných aktivit a bylo vytvořeno několik projektů, díky kterým je pohornické území Karvinska zase o krok blíže na cestě k prosperující krajině s pestrým a udržitelným životem.

„Ve spolupráci s partnery a aktivním skupinami bylo toto těžbou ovlivněné území opět otevřeno lidem, novým nápadům a možnostem. Pro firmy, startupy, podnikatele nebo jiné subjekty, kteří mají zájem zapojit se do transformace pohornické krajiny a realizovat své záměry a plány na tomto unikátním území vznikl projekt POHO Development, který je nadále otevřen všem zájemcům. V první etapě programu byla také vytvořena a zveřejněna vizualizace nového volnočasového a vzdělávacího centra na bývalém dole Gabriela,“ uvedl marketingový manažer projektu Mgr. Jan Tabášek.

Dodal, že první etapa programu POHO 2030 přinesla i významné partnerství se státním podnikem DIAMO, a na základě vzájemné spolupráce byly vytvořeny master plány pro oživení tří bývalých dolů, a to konkrétně pro doly Lazy, ČSA a Darkov na Karvinsku.

Nyní vstupuje POHO 2030 do druhé etapy a pomalu se tak blíží k okamžiku, ve kterém se začnou realizovat klíčové projekty.

Jedním z nich je již zmíněný strategický projekt POHO Park na bývalém dole Gabriela, pro který se aktuálně vybírá zpracovatel studie proveditelnosti. Bude zahájena také realizace environmentálně zaměřeného vzdělávacího centra na zámku v Doubravě.

V následujícím období bude dále probíhat intenzivní spolupráce na proměně konkrétních ploch již zmíněných dolů na Karvinsku, které budou dále podnikatelsky rozvíjeny, například v podobě modulární výstavby zaměřené na malé a střední podniky s centrem sdílených služeb.

„I v druhé etapě budeme chtít opět zapojit širokou veřejnost, spolky, školy a různé skupiny do oživění a proměny tohoto potencionálního území. Sledujte náš Facebook POHO 2030 a webové stránky poho2030.cz, kde brzy spustíme POHO příležitost, nebo se nám ozvěte na info@poho2030.cz,“ vyzývá závěrem Mgr. Tabášek.

Zpět na aktuality