REALIZUJEME - „REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČP. 958

11.3.2022

V těchto dnech se v rekonstruovaném domě dětí a mládeže rozběhly práce, jejichž výsledkem bude zesílení stávajících vazníků v divadelním sále.

Zesílení vazníků, spočívající v přivaření ocelových prvků pro zajištění bezpečnosti a únosnosti konstrukce, je podle statického posudku z loňského listopadu absolutně nezbytné. Stav původních nosníků si totiž vyžádal okamžité uzavření sálu a zákaz vstupu na střechu, což zkomplikovalo a zdrželo probíhající rekonstrukci.

Po zesílení vazníkové konstrukce proběhne v sále montáž nových podhledů.

Množí se nám dotazy, jaká bude výsledná podoba obvodového pláště, a stížnosti na tmavší barvu. Nebojte se! Dům dětí a mládeže nebude tmavý, ani ponurý.

Čtyřpodlažní část objektu bude mít provětrávanou fasádu tvořenou zlatými plechovými kazetami tak, jak vidíte na obrázku, a dům dětí tak dotvoří barevný celek se sousední základní školou. Tmavě šedou fasádu nižší části objektu oživí zrestaurovaná plastika a nový nápis se světelným logem domu dětí.

Zpět na aktuality