ZAČÍNÁME - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY NA UL. KPT. JAROŠE A MLÁDÍ

15.3.2022

 

Dne 21.3.2022 započne rekonstrukce stávající stezky pro chodce a cyklisty, včetně opravy navazujících zpevněných ploch a chodníků. Stezka je součástí cyklistické stezky, která vede od ulice Školní - Osvobození - Kpt. Jaroše. Její umístění se nachází v centru města. Plochy jsou využívány jako hlavní pěší a cyklotrasy k přístupu do bytových domů a k občanské vybavenosti.

Stávající stezka je ve špatném technickém stavu a má nejednotný povrch. Stezka je poškozená prasklinami, odprýskáním obrusné vrstvym, někde s propadlými místy.

V rámci realizace dojde také k úpravě dopravního značení a dodání hmatových prvků pro nevidomé a slabozraké.

Níže je uveden stávající stav stezky a vizualizace jejího budoucího stavu.

Zpět na aktuality