ZAČÍNÁME - ODVODNĚNÍ ULICE JABLOŇOVÁ V ORLOVÉ-PORUBĚ

27.2.2023

Dne 22.2.2023 byla zahájena rekonstrukce místní komunikace IV. třídy na ulici Jabloňová č.p. 1268-1286. Zároveň dojde k vybudování vsakovacího zařízení jehož cílem je bezpečná likvidace dešťových vod z komunikace.

Zpět na aktuality