PÁTEŘNÍ CYKLOSTEZKA POHORNICKÉ KRAJINY 2030 (POHO 2023)

25.1.2024

Ode dne 31.10.2023 se město Orlová, jako člen Svazku měst a obcí okresu Karviná (dále jen SMOOK), finančne podílí na přípravě a realizaci projektu "Páteřní cyklostezky pohornické krajiny 2030 (POHO 2030)".

Konkrétně se jedná o:
1. Energostezku
2. Rovnoběžkovou trasu

Příprava projektu zahrňuje zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení včetně potřebných průzkumů a zaměření.

Místem plnění je k.ú. Havířov – město, Dolní Suchá, Prostřední Suchá, Horní Suchá, Karviná – Doly, Karviná – město, Darkov, Stonava, Doubrava u Orlové, Lazy u Orlové, Orlová, Poruba u Orlové.

Projekt  je registrován k přidělení dotace v rámci dotačního programu Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU – ITI.

Přípravu projektu realizuje: PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 45272891

Zpět na aktuality