ORLOVÁ OPRAVÍ STŘECHU PARKOVACÍHO DOMU A ZAJISTÍ VÍCE NEŽ 100 NOVÝCH PARKOVACÍCH MÍST

11.3.2024

Až 120 nových parkovacích míst by mohlo vzniknout v rámci rekonstrukce parkovacího domu na orlovském sídlišti V. etapa. Město plánuje rozsáhlou obnovu objektu, kterou současně využije pro posílení nabídky parkování v místě, kde plochy pro auta dlouhodobě chybí a zaparkované vozy znesnadňují svoz odpadu, čištění komunikací apod. Současná kapacita parkovacího domu je 154 míst, nově by zde mohlo zaparkovat 274 řidičů.

V roce 2021 Orlová dokončila první etapu rekonstrukce parkovacího domu, která znamenala především jeho stabilizaci. Druhá část rekonstrukce, kterou město chystá, bude mnohem rozsáhlejší a rovněž finančně náročnější. Parkovací dům čeká sanace střešního pláště, který silně poškodila zatékající voda a posuny objektu.

„Jednou z nutných záležitostí k dořešení byly samozřejmě příjezdové a výjezdové trasy na nové parkoviště. Jako nejvhodnější varianta je navržena příjezdová komunikace kolem obytného domu. Nová cesta bude mít odhlučněný povrch, stávající chodníky propojíme místy pro přecházení a vedle komunikace vznikne zcela nový chodník,“ říká místostarosta Roman Galia.

Na rekonstrukci parkovacího objektu město v současné době připravuje projektovou dokumentaci.  Pokud vše půjde podle plánu, stavba by mohla začít v roce 2025.

Zpět na aktuality