ZAČÍNÁME - REKONSTRUKCE ČÁSTÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

29.4.2024

Město Orlová získalo dotaci z programu Národního plánu obnovy na rekonstrukci a inovaci soustavy veřejného osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie. Předmětem první etapy rekonstrukce bude část veřejné soustavy na ul. Ostravská, Slezská, Okrajová a V Zimném Dole, kde dojde k výměně a doplněné stávajících svítidel. Nově navrhovaná soustava bude mít spotřebu pouze 66,902 MWh za rok, což znamená úsporu elektrické energie ve výši 139,892 MWh/rok.

Na nové stožáry veřejného osvětlení na ul. Ostravská a původní stožáry veřejného osvětlení na části území Orlová-Poruba budou instalována nová svítidla vybavena úspornou LED technologií.

Termín zahájení prací: duben 2024

Termín dokončení prací: srpen 2024

Stavbu realizuje: ELTODO osvětlení s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO: 25751018

Celkové náklady na rekonstrukci jsou ve výši 15 720 Kč, dotace bude poskytnuta ve výši 4 196 Kč.

 

Tento projekt je financován z dotace EU, unijní plán obnovy Next Generation EU, Výzva č.1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Národního planu obnovy.

Zpět na aktuality