Aktuality

DBEJTE NA SVOJI BEZPEČNOST

Stavba náměstí pokračuje, pracuje se na přeložkách sítí i na stavbě podzemních garáží. Město žádá občany, aby byli opatrní při pohybu v blízkosti stavby, aby respektovali zákazy a obchůzí trasy a pokud je to možné, aby si zvolili trasu náhradní.

OHLÉDNUTÍ ZA 1. ROČNÍKEM PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

V roce 2019 se uskutečnil první ročník participativního rozpočtu.

CHODNÍK V ULICI MASARYKOVA BUDE UZAVŘEN

v termínu od 17. srpna 2020 do 6. září 2020 bude uzavřen chodník na ulici Masarykova, a to v úseku mezi městským úřadem a Priorem.

REALIZUJEME - HERNÍ PRVKY V LESOPARKU

Koutek pro naše nejmenší v lesoparku už se nám pěkně rýsuje.

REALIZUJEME - TŘETÍ ETAPA REGENERACE SÍDLIŠTĚ NA V. ETAPĚ

Práce na třetí části regenerace sídliště na V. etapě jsou v plném proudu.

MÁME HOTOVO - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR -NESTÁTNÍ DENNÍ ZAŘÍZENÍ DUHA

Dne 29.7.2020 byla dokončena akce s názvem "Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně – objekt čp. 725 – nestátní denní zařízení DUHA“

MÁME HOTOVO - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ V LETNÍM KINĚ

V letním kině máme nové sociální zařízení. V rámci prací byly osazeny nová okna a dveře. Vznikly tyto místnosti: WC ženy, WC muži a WC pro imobilní osoby.

PŘED BAZÉNEM A STADIONEM BUDOU CYKLOBOXY

V pátek 17. července bude zahájena instalace cykloboxů, které jsou v Orlové naprostou novinkou. Městu se tak daří realizovat další občanský návrh podaný do participativního rozpočtu pro rok 2019, který se sice nedostal mezi vítěznou čtveřici, ale je velmi

ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA UL. SPOJENCŮ V ORLOVÉ-PORUBĚ

Dnes tj. 13. července se začalo pracovat na rozšíření dětského hřiště na ulici Spojenců v Orlové-Porubě.

OPRAVA CHODNÍKU U ZŠ ŠKOLNÍ V ORLOVÉ - LUTYNI

V pátek 10. července začala oprava chodníku u základní školy Školní a to včetně prostranství před školou.

MĚSTO BUDUJE NOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM

Jedná se o dodávku technologie a prací pro vybudování nového varovného informačního a monitorovacího systému, který bude upozorňovat občany města na krizové stavy.

ZAPOJTE SE DO TVORBY POHORNICKÉ KRAJINY KARVINSKA

Netvoříme neviditelný program ani něco do šuplíku. Tvoříme program pro obyvatele Moravskoslezského kraje, pro ty, kteří v území žijí, pracují nebo tráví volný čas. Ale i pro Vás všechny, kteří možná v této chvíli máte na oblast svůj názor.

PRÁCE NA NÁMĚSTÍ JSOU V PLNÉM PROUDU

Vítěz nové veřejné zakázky sdružení firem VW Wachal, a.s., a VHS CZ, s.r.o., dne 8. června zahájilo stavební práce.

MÁME HOTOVO - NAUČNÁ STEZKA V LESOPARKU

Dne 30.6.2020 byla dokončena „Naučná stezka pro děti v lesoparku“.

NĚCO SE VÁM VE MĚSTĚ LÍBÍ, NEBO NAOPAK NELÍBÍ? UKAŽTE NÁM KDE.

Rádi bychom vás ve spolupráci s řešitelským týmem Fakulty životního prostředí ČZU, který řeší výzkumný projekt TAČR Územní management smršťování měst, oslovili s prosbou o pomoc.

NEPRACUJ DOMA, PRACUJ V COWORKINGU

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás požádat o zapojení se do průzkumu v souvislosti se zjištěním zájmu o vznik coworkingového centra v Orlové.

ZAČÍNÁME - NAUČNÁ STEZKA V LESOPARKU - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Dne 24.6.2020 bude zahájena akce „Naučná stezka pro děti v lesoparku“. Naučná stezka se bude nacházet v lesoparku. Bude zaměřená především pro předškolní a mladší školní děti, kterým se bude snažit přiblížit život v lese.

ZAČÍNÁME - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ– LUTYNI, 3. ČÁST

Dne 3.6.2020 bude zahájena akce s názvem Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové - Lutyni, 3 část.

HLASUJTE O NOVÉM SKATEAREÁLU

Město Orlová má od května 2020 zpracovanou studii možné budoucí podoby nového skateareálu, který by se mohl nacházet na travnaté ploše vedle sportovního a dětského hřiště v ulici Ke Studánce.

HERNÍ PRVKY V LESOPARKU

Poslední červnový týden se v lesoparku rozběhnou práce, jejichž výsledkem bude rozšíření Lesního hřiště o herní prvky pro děti od 3 do 7 let. Děti se mohou těšit na dvě nová houpadla, kolotoč, hudební domek, houpací hnízdo, věž se skluzavkou a šplhací síť

ZAČÍNÁME - ZATEPLENÍ ZŠ U KAPLIČKY 959, 2. ČÁST

Dne 12.5.2020 bude zahájena akce s názvem "Realizace energetických úspor v objektech města Orlová - Lutyně - ZŠ U Kapličky".

ZAČÍNÁME - ZATEPLENÍ MŠ KPT. JAROŠE

Dne 11.5.2020 bude zahájena akce s názvem "Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně - objekt čp. 762 - MŠ Kpt. Jaroše".

ZAČÍNÁME -ZATEPLENÍ ZŠ MLÁDÍ 726, 3. ČÁST A NEBYTOVÝCH PROSTOR ČP. 1391 A 1392

Dne 4.5.2020 bude zahájena akce s názvem "Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a v nebytových prostorech čp. 1391 a 1392".

MĚSTO ORLOVÁ PŘIPRAVUJE OPRAVU KOUPALIŠTĚ

Město Orlová se přípravou rekonstrukce letního koupaliště zabývalo již několikrát. Většina záměrů skončila na nedostatku financí nebo na neschopnosti se dohodnout na využití areálu.