Aktuality

HUMANIZACE A REVITALIZACE CENTRA ORLOVÁ - LUTYNĚ

V pátek 17.4.2020 byla uzavřena smlouva na rekonstrukcí náměstí. Zhotovitelem stavby je „Sdružení firem VW WACHAL a.s. a VHS CZ, s.r.o.

ZAČÍNÁME - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTECH MĚSTA O/LUTYNĚ - OBJEKT ČP. 725 - NESTÁTNÍ DENNÍ ZAŘÍZENÍ DUHA

Dne 17.4.2020 bude zahájena akce s názvem "Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně - objekt čp. 725 - nestátní denní zařízení DUHA".

HUMANIZACE A REVITALIZACE CENTRA ORLOVÁ - LUTYNĚ

V rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Humanizace a revitalizace centra Orlová - Lutyně" byl 5. března 2020 vybrán dodavatel stavby.

ZA SPORTEM NA KOLE

V prvním ročníku participativního rozpočtu podal občan města návrh na pořízení cykloboxů. Při hlasování občany města se tento návrh mezi vítězné projekty nedostal.

MÁME HOTOVO - PSÍ HŘIŠTĚ

V minulém roce byl zahájen 1. ročník participativního rozpočtu. Prostřednictvím hlasování bylo rozhodnuto o 4 vítězných projektech. Jedním z nich byl projekt s názvem Psí hřiště.

ZAČÍNÁME - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ V LETNÍM KINĚ

Dne 16.3.2020 bude zahájena akce s názvem "Sociální zařízení v letním kině na parcele č. 441". Předmětem stavebních úprav je část budovy přístupná z lesoparku.

ZAČÍNÁME - OBNOVENÍ PAMÁTNÍKU PADLÝM ZA TĚŠÍNSKO NA HŘBITOVĚ V ORLOVÉ

Dne 1.3.2020 bude zahájena akce s názvem "Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové".

ZAČÍNÁME - PSÍ HŘIŠTĚ - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Dne 17.2.2020 bude zahájena akce „Psí hřiště“. Pro naše psí mazlíčky bude vytvořen na V. Etapě oplocený prostor s agility prvky. Tento projekt byl vybrán občany města v rámci participativního rozpočtu.

MÁME HOTOVO - PARKOVIŠTĚ NA UL. RYDULTOWSKÉ

Dne 17.1.2020 bylo zprovozněno nově vybudované parkoviště na ul. Rydultowské. Bylo vybudováno 99 nových parkovacích stání.

MÁME HOTOVO - REGULACE VLHKOSTI NA ZIMNÍM STADIONU

Dne 13.1.2020 byla dokončena akce s názvem "Regulace vlhkosti na zimním stadionu".

STARTUJE 2. ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

Dnes 13.01.2020 odstartoval 2. ročník participativního rozpočtu.

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PŘECHODŮ PRO CHODCE V ORLOVÉ

Město Orlová získalo z Nadace ČEZ nadační příspěvek ve výši 119 969,- Kč na projekt "Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce v Orlové".

SADOVÉ ÚPRAVY U MORAVY - NÁŠLAPY

Dne 20.11.2019 byla zahájena akce s názvem "Sadové úpravy u Moravy - nášlapy".

REGULACE VLHKOSTI NA ZIMNÍM STADIONU

V pondělí 4. listopadu 2019 byla zahájena realizace změny vnitřního prostředí objektu zimního stadionu.

MÁME HOTOVO - VYLEPŠENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA UL. OKRUŽNÍ

V letošním roce byl zahájen 1. ročník participativního rozpočtu. Prostřednictvím hlasování bylo rozhodnuto o 4 vítězných projektech. Jedním z nich byl projekt s názvem Vylepšení dětského hřiště na ul. Okružní.

KONCEPCE SMART CITY ORLOVÁ

Dne 10.9.2019 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou CityOne s.r.o. na zpracování Koncepce Smart city Orlová - rozvojové strategie města. V současné době dochází k tvorbě analytické části, kdy se analyzují data, která má město k dispozici.

MÁME HOTOVO - ZAČÍNÁME S LEZENÍM

V rámci tohoto projektu došlo k rozšíření nabídky volnočasových aktivit se zaměřením na děti a mládež. Byly instalovány sestavy lezeckých balvanů s chyty s různou obtížností zdolání cesty.

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA ORLOVÁ 2020-2044

Dne 21.10.2019 byla Zastupitelstvem města Orlová schválena územní energetická koncepce města Orlová 2020-2044.

VÝSLEDEK ANKETY: PSÍ HŘIŠTĚ V LESOPARKU

Od 27. července do 22. srpna 2019 probíhala na tomto webu a na Facebooku města anketa ohledně plochy pro volný pohyb psů, která byla navržena v horní části lesoparku.

OBNOVA PAMÁTNÍKU PADLÝM ZA TĚŠÍNSKO NA HŘBITOVĚ V ORLOVÉ

Zástupci Československé obce legionářské oslovili v minulých letech starostu města s žádostí o obnovu památníku, který připomíná oběti sedmidenní války o Těšínsko.

MINISTERSTVO FINANCÍ VYHLÁSILO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY NÁMĚSTÍ

Dne 15.8.2019 vyhlásilo Ministerstvo financí veřejnou zakázku na dostavbu náměstí pod názvem Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně.