Aktuality

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE MĚSTA - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Komunikační strategie města Orlová. Pomocí tohoto výzkumu máte možnost pojmenovat problémy města, vyjádřit představy o něm a definovat směr, kterým by se mělo do budoucna ubírat.

ZAČÍNÁME - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ LUTYNI, 4. ČÁST

Záměrem je regenerace veřejných prostor sídliště V. etapy. Tato etapa navazuje na předchozí části Regenerace panelového sídliště.

MÁME HOTOVO - DO "LETŇÁKU" NA KOLE

V letošním roce byly občany města vybrány 3 vítězné projekty v rámci participativního rozpočtu. Jedním z nich byl i projekt s názvem Do "Letňáku" na kole, který je již dokončen.