Participativní rozpočet 2019

Máte chuť pomoci změnit Orlovou? Máte nápad jak vylepšit Vaše okolí? Chybí Vám hřiště, lavičky, osvětlení nebo jiný prvek veřejného prostoru? Díky participativnímu rozpočtu získáte možnost podílet se na utváření podoby města a svým hlasem můžete ovlivnit, které nápady se budou realizovat.

Březen 2019 - Bylo doručeno 14 zajímavých návrhů.

Duben 2019 - V průběhu měsíce proběhlo posouzení jednotlivých návrhů. Návrhy, které splnily podmínky výzvy byly zařazeny do veřejného hlasování, které bude záležet pouze na VÁS.

Květen 2019 - Probíhá natáčení medailonků s navrhovateli.

Červen 2019 - Bude probíhat hlasování, kdy každý hlasující bude mít 2 kladné a 1 záporný hlas. Výsledky hlasování budou zveřejněny na webu města, v Orlovských novinách a na facebooku města.

Červenec 2019 – prosinec 2020 - Bude zahájena realizace vítězných návrhů, o kterých jste rozhodli.

Připojené dokumenty:

Výzva k předkládání projektů DOCX [0.65 MB]
Přihlašovací formulář DOCX [0.10 MB]
Příloha č. 1 Návrhu - Podpisový arch DOC [0.04 MB]
Mapa - Lazy PDF [64.32 MB]
Mapa - Lutyně 1 PDF [44.87 MB]
Mapa - Lutyně 2 a Poruba PDF [45.87 MB]
Mapa - Poruba a Orlová PDF [68.75 MB]
Mapa - V. etapa PDF [25.40 MB]