Participativní rozpočet 2020

 Máte chuť pomoci změnit Orlovou? Máte nápad jak vylepšit Vaše okolí? Chybí Vám hřiště, lavičky, osvětlení nebo jiný prvek veřejného prostoru? Díky participativnímu rozpočtu získáte možnost podílet se na utváření podoby města a svým hlasem můžete ovlivnit, které nápady se budou realizovat.

Stejně jako minulý rok město stanovilo rovný milion korun o kterém můžete rozhodnout právě Vy.  Odhadované náklady na realizaci jednoho projektu nesmí přesáhnout 500 tis. Kč  včetně DPH.  

Své návrhy můžete podávat od 13.1.2020 do 17.02.2020 do 17.00 hod.

Podmínky:

  • Autorem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Orlové.
  • Návrh musí být předložen na předepsaném formuláři.
  • Návrh musí podpořit písemně na formuláři alespoň 15 osob s trvalým pobytem v Orlové starších 18 let včetně.
  • Každý navrhovatel může podat maximálně dva návrhy.
  • Forma podání v tomto pilotním projektu je pouze písemná na adrese: Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 73514 Orlová – Lutyně, osobně na podatelně městského úřadu, datovou schránkou ID: r7qbskc, emailem na posta@muor.cz
  • Každý autor má povinnost prezentovat návrh natočením medailonku.

Hlasování:

Hlasovat můžou občané s trvalým pobytem na území města Orlové starší 15 let. Každý hlasující bude mít 2 kladné a 1 záporný hlas. Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné projekty. Jednomu projektu však připadne maximálně jeden hlas. Záporný hlas není povinný a jeho použití je možné až po udělení dvou kladných hlasů.

Připojené dokumenty:

PRAVIDLA PARTIPATIVNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2020 DOC [0.42 MB]
VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ 2020 DOC [1.63 MB]
PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NÁVRHU PROJEKTU 2020 DOC [0.41 MB]
PODPISOVÝ ARCH 2020 DOC [1.61 MB]
mapa Lazy PDF [64.61 MB]
mapa Lutyně a Město PDF [68.70 MB]
mapa Lutyně a Poruba PDF [45.84 MB]
mapa Lutyně PDF [45.11 MB]
mapa V. Etapa PDF [25.39 MB]