Participativní rozpočet 2022

Orlované, chcete zlepšit život ve městě? Máte nápad, jak zkvalitnit okolí v blízkosti Vašeho bydlení? Už čtvrtým rokem sbíráme návrhy na projekty, proto svou myšlenku rozpracujte co nejpřesněji. Díky participativnímu rozpočtu máte možnost se podílet na utváření podoby města a svým hlasem můžete ovlivnit, které nápady se budou realizovat.

V letošním roce došlo ke změně a zastupitelé pro tento účel vyčlenili částku ve výši 1 100 tisíc Kč. Z této částky je 1 milion korun určen na investiční projekty a 100 tisíc Kč na neinvestiční projekty.

Termín pro podání návrhů je do 23.3.2022

Připojené dokumenty:

Výzva k podání návrhů PDF [0.62 MB]
Pravidla participativního rozpočtu PDF [0.12 MB]
Podpisový arch PDF [0.21 MB]
PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ DOCX [0.14 MB]