Participativní rozpočet 2023

Vítězné projekty:

Lanová pyramida

Ve veřejně přístupném areálu u základní školy Mládí, který slouží pro sportovní vyžití i odpočinek bude umístěna dětská lanová prolézačku s posezením. Lanová pyramida je určena dětem od 3 let a efektivně doplní stávající prostor.

Orlovské hudební léto v ulicích

V prostoru pod schody – posezení u Moravy proběhne v letních měsících (červenec až srpen) cyklus hudebních vystoupení, která budou volně přístupná široké veřejnosti. Hudební vystoupení budou umožněna nejen orlovským kapelám (např. Šansonika), ale také vzdálenějším mladým interpretům a interpretkám (např. Amelie Siba, Moonshye, MyCash), tak, aby se Orlová dostala do povědomí jako kulturní město sledující nové trendy a zároveň si obyvatelé Orlové mohli užít zajímavé hudební zážitky.

Posezení s přáteli

Předmětem projektu je postavení altánu k posezení a setkávání se před domovem Vesna. Účelem projektu je zkvalitnění podmínek a zlepšení prostředí pro všechny generace, přátelé, sousedy, známé atd.

 

Dne 22.2.2023 schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 73/3 nové znění výzvy včetně všech příloh.

V tomto roce je v rozpočtu města Orlová opět navržen 1 milion korun na realizaci projektů participativního rozpočtu. Stejně jako v minulém ročníku mohou občané města podávat investiční i neinvestiční projekty. Neinvestičními projekty mohou být například: barevný den, festivaly, drakiáda a mnoho dalšího co fantazie navrhovatele dovolí.

Oproti minulým ročníkům nastala změna, nově není pro investiční či neinvestiční projekt stanoven limit 500 tis. Kč vč. DPH. Náklady na projekt mohou činit až 1 mil. Kč.

Termín pro podání návrhů je do 10.4.2023.

Připojené dokumenty:

Výzva pro podání návrhů PDF [0.45 MB]
Pravidla participativního rozpočtu 2023 PDF [0.23 MB]
Podpisový arch PDF [0.25 MB]
Přihlašovací formulář DOCX [0.05 MB]