Participativní rozpočet 2021

Stejně jako minulý rok město stanovilo rovný milion korun o kterém můžete rozhodnout právě Vy.  Odhadované náklady na realizaci jednoho projektu nesmí přesáhnout 500 tis. Kč  včetně DPH.  

Své návrhy můžete podávat od 15.1.2021-26.02.2021 do 13:00 hod.

Podmínky:

  • Autorem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Orlové.
  • Návrh musí být předložen na předepsaném formuláři.
  • Návrh musí podpořit písemně na formuláři alespoň 15 osob s trvalým pobytem v Orlové starších 18 let včetně.
  • Každý navrhovatel může podat maximálně dva návrhy.
  • Forma podání v tomto pilotním projektu je pouze písemná na adrese: Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 73514 Orlová – Lutyně, osobně na podatelně městského úřadu, datovou schránkou ID: r7qbskc, emailem na posta@muor.cz
  • Každý autor má povinnost prezentovat návrh natočením medailonku

Hlasování:

Hlasovat můžou občané s trvalým pobytem na území města Orlové starší 15 let. Každý hlasující bude mít 2 kladné a 1 záporný hlas. Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné projekty. Jednomu projektu však připadne maximálně jeden hlas. Záporný hlas není povinný a jeho použití je možné až po udělení dvou kladných hlasů.

 

 

 Připojené dokumenty:

Výzva k podání návrhů DOCX [0.67 MB]
Pravidla participativního rozpočtu DOCX [0.14 MB]
Přihlašovací formulář DOCX [0.14 MB]
Podpisový arch DOC [0.17 MB]
mapa Orlová Lazy PDF [64.61 MB]
mapa Orlová - Lutyně PDF [68.70 MB]
mapa Orlová-Lutyně, Orlová-Poruba PDF [45.84 MB]
mapa Orlová-Lutyně PDF [45.11 MB]
mapa V. Etapa PDF [25.39 MB]

Počet zhlédnutí: 198