Mapa projektů

Rádi bychom Vám představili rozvojové projekty na území města. Připravili jsme přehled projektů, který obsahuje stručný popis a vizualizaci v mapě. Nejedná se pouze o strategické a rozvojové projekty města, ale také o projekty, které vzešly z řad veřejnosti v rámci participativního rozpočtu.

Dohromady pak tyto projekty tvoří naší Lepší Orlovou.

Mapa projektů města Orlová