Oprava komunikace na ul. Polní" a "Oprava komunikace na ul. na Zbytkách

408 m
délka úpravy na ulici Polní
672 m
délka úpravy na ulici Na Zbytkách

Popis projektu

V průběhu měsíce října a listopadu 2023 budou probíhat práce na stavbě „Oprava komunikace na ulici Polní“ a „Oprava komunikace na ulici Na Zbytkách“.

Jedná se o souvislou opravu povrchu silnic místních komunikací. Na ulici Polní je délka úpravy 408 metrů a na ulici Na Zbytkách délka úpravy činí 672 metrů. 

Stavbu realizuje: PORR a.s.

Cena dle smlouvy o dílo činí: 3 171 425,97 Kč s DPH

 

 

Časový harmonogram

2023 Záměr
2023 Příprava
2023 Realizace
Oprava komunikace na ul. Polní" a "Oprava komunikace na ul. na Zbytkách
Oprava komunikace na ul. Polní" a "Oprava komunikace na ul. na Zbytkách
Oprava komunikace na ul. Polní" a "Oprava komunikace na ul. na Zbytkách
Oprava komunikace na ul. Polní" a "Oprava komunikace na ul. na Zbytkách
Oprava komunikace na ul. Polní" a "Oprava komunikace na ul. na Zbytkách

Aktuality

ULICE POLNÍ A NA ZBYTKÁCH PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ

Oznamujeme, že v průběhu měsíce října a listopadu budou probíhat práce na stavbě „Oprava komunikace na ulici Polní“ a „Oprava komunikace na ulici Na Zbytkách“.