Kotvení stromu v Orlové

Popis projektu

Jedná se o vybudování základu pro ukotvení stromu o předpokládané výšce 15m nad terénem popř. majky v podobě monolitické blokové patky z prostého betonu C25/30 o plošném založení. Půdorysné rozměry patky jsou 3,5 m x 3,5 m a výšky 1,5 m.

Stavbu realizuje: SMO městská akciová společnost

Cena dle smlouvy o dílo činí: 483 991,95 Kč s DPH

 

Časový harmonogram

2023 Záměr
2023 Příprava
2023 Realizace
Kotvení stromu v Orlové