Vybudování bezbariérového WC v ZŠ Mládí čp. 726

Popis projektu

Město Orlová připravuje projekt „Pokročilé metody ve vzdělávání na ZŠ v Orlové", který zahrnuje vybudování moderních učeben s nejnovějšími technologiemi v  pěti základních školách v Orlové  U těchto projektů je již samozřejmostí, že řeší také bezbariérovost škol.  Většina škol je bezbariérová pouze částečně. ZŠ Mládí v současné době také  bezbariérová není. Bezbariérový přístup je zabezpečen jen pro přízemí. Plánovaná učebna bude umístěna v 1. patře a její dostupnost bude zajištěna pořízením mobilního schodolezu. Bezbariérové WC bude vybudováno v přízemí u tělocvičny a právě práce na tomto novém  sociálním zařízení započaly v době, kdy školáci mají volno.  

Stavbu realizuje:Meccano

Cena dle smlouvy o dílo činí: 365 tis. Kč

 

 

Časový harmonogram

2023 Záměr
2023 Příprava
2024 Realizace
Vybudování bezbariérového WC v ZŠ Mládí čp. 726