Archiv projektů


29.12.2022

Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně – chodník před MěÚ

Jedná se o rekonstrukci chodníku a části sjezdu do dvora MěÚ. Délka chodníku je cca 40 m.

Více o projektu


29.12.2022

Dům dětí a mládeže čp. 958 - výměna podlahových krytin a sedadel

V Domě dětí a mládeže budou do divadelního sálu dodány nové sedadla a podlahové krytiny.

Více o projektu


1.12.2022

Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po č. p. 905 v Orlové Lutyni

Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku od ZŠ U Kapličky po č.p. 905

Více o projektu


20.9.2021

Zahrada MŠ 1268 v Orlové v přírodním stylu

Cílem projektu je vytvoření multifunkčního prostoru koncipovaného pro enviromentální vzdělávání dětí.

Více o projektu


30.5.2019

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová - Lutyně - ZŠ U Kapličky 959, 1. část

V letošním roce bude zahájena 1. část realizace energetických úspor. V rámci této realizace bude provedeno zateplení učeben a dva přilehlé spojovací krčky.

Více o projektu


30.5.2019

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt čp. 144 - NET OFFICE

Bude provedena výměna hlavních i vedlejších vstupních dveří, zateplení obvodového pláště, zateplení podlahy v půdním prostoru, zazdění prosklených otvorů v půdním prostoru, oprava stávající zemnící soustavy.

Více o projektu


30.5.2019

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové – Lutyni, 2. část

V roce 2018 byla zateplena část školy a provedena výměna oken. Jednalo se jeden pavilon učeben a tělocvičnu. V letošním roce bude zateplení školy pokračovat pod názvem „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové – Lutyni, 2. část“.

Více o projektu